1. Ochrona Danych Osobowych

Administrator Serwisu uwiesi.pl nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz Forum w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

2. Cookies

Witryna może tworzyć i odczytywać pliki cookies, które są wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki te są w szczególności wykorzystywane do usprawnienia działalności Serwisu oraz w celach marketingowych.

3. Zakres wykorzystania adresów e-mail

Właściciel Serwisu uwiesi.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów e-mail podanych podczas rejestracji w celach reklamowych i marketingowych.4. Opcje prawne

Administrator Serwisu uwiesi.pl oraz zintegrowanego z nim Forum, pomimo starań o dochowanie najwyższych redakcyjnych standardów nie daje gwarancji na zawarte w nim informacje. Nie ponosi również odpowiedzialności za wyniki decyzji podjętych w oparciu o treści tam zawarte.

5. Prawa Autorskie

Wszelkie treści zawarte w Serwisie oraz na Forum są własnością ich autora. Autor publikując treści udziela licencji na ich wykorzystanie Administratorowi Serwisu. Zakazuje się wykorzystywania całości lub fragmentów treści zawartych w serwisie bez pisemnej zgody Administratora.